Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o. U Náhonu 5208 760 01 Zlín

Tel: 577 210 809
Mobil: 777 219 150
Fax: 577 018 265
E-mail: info@centrum-poradenstvi.cz
  www.centrum-poradenstvi.cz

Provozní doba:
pondělí: 8.00 – 18.00
úterý: 8.00 – 18.00
středa: 8.00 – 18.00
čtvrtek: 8.00 – 18.00
pátek: 8.00 – 14.30

ID datové schránky: 6quvrc6 IČ: 70850992 č. ú. 27-1924580257/0100


Ředitelka: Mgr. Jarmila Hasoňová

Ekonomka: Jana Hermanová

Logo Logo
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace - ekatalog.czPartnerské, manželské, rodinné poradny - ekatalog.cz

Úvodní stránka

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy je zařízením sociálních služeb, poskytující odborné sociální poradenství a služby sociální prevence. Jedná se o příspěvkovou organizaci s právní subjektivitou zřizovanou Zlínským krajem.


Od 1. 1. 2012 Zlínský kraj transformuje model poskytování odborného sociálního poradenství. Dochází ke slučování čtyř příspěvkových organizací poskytujících odborné sociální poradenství do jediné organizace Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy. Cílem této transformace je zejména větší dostupnost služeb klientům, ale také zkvalitnění a zefektivnění poskytovaných sociálních služeb.


Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy tvoří tři samostatná pracoviště poskytující sociální služby, které svým charakterem na sebe úzce navazují.

Poradenské centrum

Poradenské centrum poskytuje odborné poradenství a pomoc osobám, které se ocitly v obtížné životní situaci, řeší osobní, rodinné a jiné vztahové problémy a nejsou schopny tuto situaci zvládat vlastními silami. Služby Poradenského centra jsou poskytovány na pracovištích Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště a Vsetín.

Intervenční centrum

Intervenční centrum nabízí své služby osobám ohroženým domácím násilí ze strany osoby blízké či osoby žijící s nimi ve společném obydlí. Služby Intervenčního centra jsou poskytovány na pracovištích Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště a Vsetín.

Centrum náhradní rodinné péče

Centrum náhradní rodinné péče nabízí své služby pěstounským či osvojitelským rodinám prostřednictvím poradenství, doprovázení, terapie a vzdělávání. Dále také zájemcům o všechny typy náhradní rodinné péče.


Všechny služby jsou poskytovány bezplatně, nestranně, diskrétně, nezávisle a s individuálním přístupem ke klientovi.

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o. je na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR zapsáno v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.


 

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o. obdrželo příspěvek na osobní a provozní náklady služby z programu "Podpora sociálních a navazujících služeb v I. pololetí roku 2019" města Uherské Hradiště.

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o. obdrželo v roce 2019 dotaci města Kroměříže na provoz a činnost odborného sociálního poradenství a intervenčního centra.

Zlínský kraj je poskytovatelem finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019.

Zlínský kraj je poskytovatelem finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018.

Zlínský kraj je poskytovatelem finanční podpory k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018.

 

Statutární město Zlín v roce 2018 podporuje naše projekty:

  • Poskytování odborného sociálního poradenství.
  • Poskytování služeb intervenčního centra.

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o. obdrželo v roce 2018 dotaci města Kroměříže na provoz a činnost odborného sociálního poradenství a intervenčního centra ve výši 24.000,- Kč.

Město Uherský Brod finančně podpořilo služby odborného sociálního poradenství účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu obce ve výši 10 000,- Kč.

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o. obdrželo příspěvek ve výši 5.000,- Kč z programu "Podpora sociálních a navazujících služeb v I. pololetí roku 2018" města Uherské Hradiště.

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o. obdrželo příspěvek ve výši 90.000,- Kč z programu "Podpora sociálních a navazujících služeb v II. pololetí roku 2018" města Uherské Hradiště.

Město Valašské Klobouky finančně podpořilo poskytování sociálních služeb ve prospěch obyvatel Valašské Kolobouky ve výši 5 000,- Kč.

Novinky