Aktuality

Vážení klienti,
chtěli bychom vás informovat, že i nadále poskytujeme osobní konzultace (po celou dobu pobytu v prostorách Centra poradenství je nutné mít nasazen respirátor), avšak s ohledem na aktuální situaci související s výskytem Covid-19 upřednostňujeme konzultace telefonické.


Dne 23. 9. 2021 se v Baťově vile ve Zlíně uskutečnilo slavnostní vyhlášení ankety "Pracovník roku v sociálních službách", a to za přítomnosti představitelů Zlínského kraje a Statutárního města Zlína. Ocenění převzala také naše kolegyně Mgr. Eva Hanuliaková, která pracuje jako sociální pracovnice a mediátorka na pracovišti ve Vsetíně. Rádi bychom touto cestou paní Hanuliakové ještě jednou poblahopřáli a poděkovali za její přínos v oblasti poskytování sociálních služeb.

Zlínský kraj v tomto roce opět vyhlásil anketu "Pečující osoby Zlínského kraje pro rok 2021" a v kategorii "pěstoun" byli oceněni manželé Hnilovi, se kterými naše organizace spolupracuje v rámci doprovázení pěstounů. Manželé Hnilovi jsou dlouhodobými pěstouny dvou děvčat a v minulosti vykonávali také pěstounskou péči na přechodnou dobu, kdy jejich péči prošlo 6 dětí. Kromě toho se angažují v aktivitách pro pěstounské rodiny a paní Hnilová založila sklad dětských věcí pro pěstouny ve Zlínském kraji, který využívají lidé nejen ze Zlínského kraje. Manželům Hnilovým děkujeme za jejich péči o děti a srdečně blahopřejeme k ocenění.

Intervenční centrum Zlínského kraje se stalo součástí projektu "Nenech to být", který se nově zaměřuje i na oběti domácího násilí pod názvem "Nenech se".
Za domácí násilí se mnoho lidí stydí a ostýchají se jej řešit.

Do dnešního dne se osoby, kterých se domácí násilí týká, mohly na Intervenční centra (IC) obracet zejména osobně, e-mailem či po telefonu. Nově mohou oběti domácího násilí kontaktovat Intervenční centra také prostřednictvím online formuláře, který byl vytvořen v rámci projektu "Nenech se". Projekt nabízí každé ohrožené osobě i svědkům domácího násilí v ČR možnost včasného, snadného a bezpečného kontaktu s Intervenčním centrem.
Na webové adrese www.nenech.se najdou oběti i svědci veškeré instrukce a další užitečné informace, kam se v případě domácího násilí obrátit. Nejdůležitější součástí webu je formulář, díky kterému se oběť i svědci propojí zcela anonymně s příslušným Intervenčním centrem. Díky unikátnímu kódu tak může každý komunikovat s IC naprosto anonymně a říct si tak bezpečně o pomoc.

Víte o někom, kdo by potřeboval naši pomoc?

Nebo se Vy sami necítíte doma bezpečně?

Kontaktujte nás anonymně přes následující odkaz:  https://nenech.se/

Přečtěte si, co o novém způsobu vyhledávání pomoci pro oběti domácího násilí a našem Intervenčním centru píše Zlínský kraj na svých webových stránkách:
https://www.kr-zlinsky.cz/novy-zpusob-vyhledavani-pomoci-pro-obeti-domaciho-nasili-i-jejich-svedky-ve-zlinskem-kraji-fotogalerie-1311.html

Také Noviny kraje píší o portálu Nenech.se:
https://www.novinykraje.cz/blog/2021/05/05/domaci-nasili-dnes-temer-v-kazde-5-rodine-ucinnou-pomoc-nabizi-obetem-novy-portal/


On-line setkání skupiny pro děti v náhradní  rodinné péči
Od září 2021 budou opět probíhat on-line setkání skupiny pro děti v náhradní rodinné péči, a to pravidelně 1krát měsíčně. Během těchto setkání si děti mají možnost popovídat si, vidět se s ostatními dětmi a zahrát si veskrze zábavné hry :-).


Ombudsman dětem

         

 

 

Odborná příprava budoucích pěstounů a osvojitelů
Centrum poradenství zajišťuje pro Zlínský kraj odborné přípravy žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu). První dva běhy tohoto roku jsou ukončeny a v listopadu 2021 započal třetí běh.

 

Poskytujeme podporu pro adoptivní rodiny

Vsetínské noviny představily naše pracoviště ve Vsetíně

Rozhovor na téma domácího násilí

Rozhovor s Tomášem Hyánkem, Kateřinou Vlachovou z Krajského ředitelství policie ČR ve Zlíně a Jarmilou Hasoňovou, ředitelkou naší organizace, na téma domácího násilí, si můžete poslechnout i přečíst zde:

https://zlin.rozhlas.cz/nejlepsi-je-kdyz-prijde-nasilna-osoba-uvedomi-si-svou-chybu-a-chce-ji-resit-rika-8140252

 

Poděkování od spokojené klientky
(zvěřejněno se souhlasem paní Moniky)

9. 8. 2019